2015-04-02

Kontakt

KONTAKT e-mail

 

Ogólny:

 

 

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych (Główny Księgowy):

 

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych:

 

Naczelna Pielęgniarka:

 

Zamówienia publiczne:

 

Sekcja sprzętu i materiałów medycznych:

 

Sekcja Statystyczno - Rozliczeniowa:

 

Laboratorium:

 

Przychodnia:

 

Apteka:

 

Dział Informatyki:

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNIEJSZE TELEFONY

16 736 05 00 - Sekretariat - Biuro podawcze
16 736 05 04 - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
16 736 05 07 - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
16 736 05 10 - Naczelna Pięlęgniarka
16 736 05 10 - Pielęgniarka Epidemiologiczna - Koordynator ds. Jakości
16 736 05 95 - Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
16 736 05 05 - Inspektor bhp, ppoż i ochrony środowiska
16 736 05 55 - Z-ca Głównego Księgowego
16 736 05 02 - Sekcja księgowości i rozliczeń
16 736 05 15 - Składnica Akt
16 736 05 19 - Dział Kadr
16 736 05 30 - Izba Przyjęć Szpitala
16 678 49 70 - Izba Przyjęć Szpitala
16 736 05 25 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
16 736 05 76 - Oddział Chirurgiczny Ogólny
16 736 05 22 - Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym (I piętro)
16 736 05 51 - Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym (II piętro)
16 736 05 54 - Oddział Dermatologiczny
16 736 05 86 - Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym
16 736 05 93 - Oddział Chirurgii urazowo - ortopedycznej
16 736 05 23 - Oddział Otorynolaryngologiczny
16 736 05 34 - Oddział Psychosomatyczny
16 736 05 32 - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
16 736 05 27 - Zakład Diagnostyki Obrazowej
16 736 05 12 - Apteka Szpitalna
16 736 05 09 - Kierownik Apteki Szpitalnej
16 736 05 29 - Sekcja Statystyczno - Rozliczeniowa
16 736 05 13 - Sekcja Zamówień Publicznych
16 736 05 88 - Sekcja Sprzętu i Materiałów Medycznych
16 736 05 80 - Dział Utrzymania Infrastruktury i Porządku
16 736 05 70 - Sekcja Informatyki
16 736 05 38 - Sekcja Żywienia
16 736 05 36 - Sekcja Transportu i Zaopatrzenia
16 736 05 01 - Rejestracja Przychodni Specjalistycznej

16 736 05 06 - Rejestracja Przychodni POZ
16 736 05 33 - Rejestracja Przychodni Pediatrycznej
16 736 05 66 - Gabinet Zabiegowy (POZ)

Od 08.08.2013 zmiana numeracji Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

16 736 06 00 - Rejestracja Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
16 736 06 01 - Sekretariat Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej