2015-04-02

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

   1.     Dyrekcja szpitala, a w niej:

-          Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa;

-          Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy;

-          Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych;

-          Naczelna Pielęgniarka.

 

      2.      Pion Lecznictwa, a w nim:  

 

1)      Szpital Miejski – jako przedsiębiorstwo, a w nim:

a)      Szpital jako jednostka organizacyjna, a w nim następujące komórki organizacyjne:

-        Izba Przyjęć szpitala,

-        Oddział anestezjologii i intensywnejterapii,

-        Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym,  

-        Oddział chirurgiczny ogólny,

-        Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej,

-        Oddział otorynolaryngologiczny,

-        Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym,

-        Oddział dermatologiczny,

-        Oddział psychosomatyczny,

-        Blok operacyjny,

-        Apteka szpitalna.

b)      Zakład Diagnostyki Obrazowej (ZDO) jako jednostka organizacyjna,  a w nim następujące komórki organizacyjne:

-        Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej;

-        Pracownia tomografii komputerowej;

-        Pracownia USG;

-        Pracownia mammografii;

 

c)      Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  (ZDL) jako jednostka organizacyjna,
a w nim następujące komórki organizacyjne:

-        Punkt pobrań materiałów do badań;

-        Pracownia diagnostyki laboratoryjnej;

-        Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej;

-        Pracownia serologiczna;

-        Bank Krwi.

 

 

2)      Przychodnia Szpitala Miejskiego – jako przedsiębiorstwo, a w niej:

a)      Przychodnia jako jednostka organizacyjna, a w niej następujące komórki organizacyjne:

-        Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej,

-        Poradnia gastroenterologiczna;

-        Poradnia kardiologiczna;

-        Poradnia nefrologiczna;

-        Poradnia medycyny pracy;

-        Poradnia dermatologiczna;

-        Poradnia neurologiczna;

-        Poradnia chorób płuc;

-        Poradnia pediatryczna;

-        Poradnia ginekologiczna;

-        Poradnia chirurgiiogólnej;

-        Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej;

-        Poradnia okulistyczna;

-        Poradnia otorynolaryngologiczna;

-        Poradnia zdrowia psychicznego;

-        Poradnia psychologiczna;

-        Poradnia stomatologiczna;

-        Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

-        Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

 

 

b)      Zakład rehabilitacji leczniczej jako jednostka organizacyjna, a w nim komórka organizacyjna:

-        Zakład rehabilitacji leczniczej.

 

 

3)     Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – jako przedsiębiorstwo,
 a w niej:

a)      Przychodnia jako jednostka organizacyjna, a w niej następujące komórki organizacyjne:

-      Gabinet medycyny szkolnej,

-      Poradnia rehabilitacyjna,

-      Gabinet rehabilitacyjny w szkole integracyjnej.

 

b)      Zakład rehabilitacji leczniczej  jako jednostka organizacyjna, a w nim następujące komórki organizacyjne:

-      Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ,

-      Gabinet fizjoterapii.

 

 

      3.      Apteka z Działem Zaopatrzenia Medycznego, a w nim:

 

1)      Apteka szpitalna

2)      Sekcja Sprzętu i Materiałów Medycznych,

 

 

      4.      Dział Ekonomiczno - Finansowy, a w nim: 

 

1)      Sekcja księgowości i rozliczeń,

2)      Sekcja ewidencji ilościowo-wartościowej,

3)      Sekcja kosztów i płac,

4)      Kasa.

 

      5.      Dział Administracyjno – Gospodarczy, a w nim;

 

1)      Sekcja żywienia,

2)      Sekcja transportu i zaopatrzenia,

3)      Składnica akt.

 

      6.      Dział utrzymania Infrastruktury i Porządku, a w nim:

  1)      Sekcja planistyczna,

  2)      Sekcja utrzymania ruchu.

 

      7.      Samodzielne komórki i stanowiska pracy:

   1)      Pielęgniarka Epidemiologiczna – Koordynator ds. Jakości,

   2)      Dział kadr,

   3)      Sekcja Statystyczno-Rozliczeniowa,

   4)      Sekcja Zamówień Publicznych,

   5)      Radca Prawny,

   6)      Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, inspektor obrony cywilnej;

   7)      Inspektor bhp, ppoż. i ochrony środowiska,

   8)      Sekcja informatyki,

   9)      Ksiądz kapelan,

  10)      Sekretariat – biuro podawcze.